Regioni u Madjarskoj

20.08.2018.

Tokaj

Tokaj Tokaj region se nalazi u podnožju Karpata na krajnjem severo-istoku Madjarske, blizu granice sa Slovačkom. Vinogradi imaju toplu južnu ekspoziciju koja najviše koristi u dugim suvim jesenima. Ovo u kombinaciji sa ranom jutarnjom vlagom generisanom rekama Bodrog i Tisom... »
VIŠE INFORMACIJA