Regioni u Portugalu

16.10.2018.

Duoro

DUORO Duoro region je najstariji demarkirn vinskiregion sveta,  nalazi se 80 Km istočno od Oporta i prostire se od marao planina do granice sa Španijom. Regija obuhvata oko 250 000 Ha zemljišta od kojih je oko 46 000 Ha po... »
VIŠE INFORMACIJA
26.08.2018.

Vinho Verde DOC

Vinho Verde Vinho Verde je region koji se nalazi na severu Portugala sa nadmorskim visinama koje variraju izmedju 100 i 175 m. Geografske granice ovog područja su prirodno definisane- na severu rekom Minho, na istoku i jugu planinskim područjima, a... »
VIŠE INFORMACIJA
25.08.2018.

Dao DOC

Dao DOC Dao regija se nalazi 80 Km južno od regiona Douro, izmedju planinskih područja i dolina, sa vinogradima podignutim na brdima i njihovim padinama. Vinogradi se nalaze izmedju 200 i 400 m nadmorske visine na platou granitnog zemljišta. Ovde... »
VIŠE INFORMACIJA