Dao DOC

Dao DOC

Dao regija se nalazi 80 Km južno od regiona Douro, izmedju planinskih područja i dolina, sa vinogradima podignutim na brdima i njihovim padinama. Vinogradi se nalaze izmedju 200 i 400 m nadmorske visine na platou granitnog zemljišta. Ovde klimu karakterišu hladne zime i topla i sušna leta sa značajnim varijacijama temperature izmedju dana i noći. Ovakvi uslovi pružaju jedinstvene uslove za prizvodnju kvalitetnih vina. Restauracija starih vinograda je počela 1990-ih sa sadnjom plemenitih sorti Touriga Nacionala, Tinta Roriza i jeana. Proizvodjači u  Dao regiji proizvode rubin crvena vina sa delikatnim, zrelim aromama crvenog voća i mekanim taninima uravnoteženim sa prijatnim kiselinama i obećavajućim potencijalom starenja. Bela vina iz ove regije imaju srednje telo i osvežavajuće prijatne kiseline. Za proizvodnju belih vina se najviše koristi sorta Encruzado.