Kontakt

BEOGRAD

Ul. Njegoševa 40.
Tel. 011-308-7700 ;
e-mail: vinoitakoto@mts.rs

Ul.  Mileševska 20
Tel. 011-24-000-21;
e-mail:  vinoitakoto3@gmail.com

Ul. 27.Marta 25.
Tel. 011-323-5480;
e-mail: vinoitakoto4@gmail.com

Ul. Sarajevska 46.
Tel.   011-2432-335;  mob. tel.  060-308-77-12
e-mail   vinoitakoto5@gmail.com

Ul. Makedonska 34.
Tel.  011-765-3790;  mob. tel. 060-303-7720
e-mail   vinoitakoto6@gmail.com

 

NOVI SAD

Ul. Maksima Gorkog 17a. /Stražilovska/
Tel. 021-662-3090;
e-mail: vinoitakoto2@gmail.com