Mendoza

Mendoza

Regija Mendoza dominira proizvodnjom vina u Argentini i čini preko 70 % od svih vina proizvedenih u Argentini. Vinogradi pokrivaju preko 160 000 Ha, što ga čini najvećim vinskim regionom na svetu. Vinogradi su zasadjeni u istinskim uslovima pustinje, zaštićeni od kiše na zapadu od ogromnih planina Anda, a sa istočne strane prostranstva argentiskog Pampasa. Postoje dve stvari koje daju život ovom području i omogućavaju proizvodnju visokokvalitetnog groždja – prvo snežne vode iz planina i drugo visoke nadmorske visine. Oba su važna, ali nadmorska visina dovodi do smanjenja ukupne temperature, povećanog dnevnog opsega i povećanog inteziteta sunčeve svetlosti, što je karakteristično za vina Mendoze. mendoza nema zvanične geografske podele. medjutim ima istorijski pristup zasnovan na malm zajednicama koje su rasle oko priliva imigranata iz italije, Španije i drugih delova Evrope. Uco Valley leži na jugozapadu Mendoze i koristi pogodnosti novih investicija u ovom regionu. Vinagrdi su na 1000 do 1450m, čineći h najvišim vinogradima u mednozi sa uasadima Chardonnaya, Torrontesa, Sauvignon Blanca, Malbeca, Cabernet Sauvignona, Merlota i Tempranilla. Nadmorska visina doprinosi kiselosti i svežini vina, a crvena vina u ovom području imaju najbolji potencijal starenja u Mendozi. Ova oblast obuhvata Tupungato područje gde je nadmorska visina veoma velika i prepoznaje se sve više kao budućnost vrhunskih vina u Mendozi. Lujan de Cuyo leži na visini od 900 do 1100 m u podnožju Anda, jugozapadno od grada Mendoze. Ima niz pod regija uključujući Las Compuertas i Lanlunt, do nedavno ova pedela nije imala veliko značenje za potrošače sa oznakama koje ukazuju samo na opštu pokrajinu, u poslednjih deset godina etiketiranje podregiona iako nije zakonski zahtev, služi promociji raznovrsnosti Mendoze, naročito kod Malbeca. Zahvaljujući pionirskom radu DR Nicolas Catene 1980-ih godina, koji je sakupljao i sortirao ogromno klonske populacije Malbeca i posadio eksperimentalne klonove u nekoliko regiona, naglašavajući da se u svakom odeljenju Lujan de Cuio i Uco Valley dobijaju najbolji zasadi i sa time je počela revolucija kvaliteta. Većina vrhunskih premijum cena u Argentini sada je napravljeno od Malbeca u Lujan de Cujo. Maipu leži istočno od Lujan de Cuyo sa vinogradima na nižim nadmorskim visinama od 600 do 760 m. Ovde se nalazi važan izvor vinovih loza. Syrah, Malbec i Cabernet auvignon su posebno dobri odavde. U proizvodnji dominiraju velike stare vinarije. Istočni donji deo Maipa obezbedjuje veliki deo vina za domaća i izvozna tržišta, a takodje je izvor i starih loza Bonarde i Tempranilja.