Mosel

MOSEL

Vinska regija Mosel se sastoji od doline reka Mosel koja se vijuga gde se spaja sa Rajnom kod Koblenza sa granicom Luksemburga i njegove dve male pritoke Saar i Red. Belo groždje i posebno Riesling potpuno dominiraju u proizvodnji u Moselu.

Istorijski ugled Mosela zasnovan je na delu reke koji se često naziva i srednji Mosel, a ovo područje ostaje srce Mosela iako postoje proizvodjači i uzvodno i nizvodno koji prave vina koja su jednaka onim iz srednjeg Mosela. Ima mnogo sela duž toka ove reke, a najpoznatija su Piesport i Bernkastel.

Najbolji vinogradi leže bliže reke i zasadjeni su na strmim padinama sa aspektom okrenutim prema jugu i sastav zemljišta je ovde od škriljca koji igra vitalnu ulogu u skladištenju i zračenju toplote. Sastav škriljca varira od lokacije do lokacije i tome se često pripisuju stalne razlike u karakteristikama vina iz najboljih sela. Riesling ovde tipično ima lagano telo sa malo alkohola i visokom kiselošću, uravnoteženo srednjom količinom šećera. Ta ravnoteža izmedju kisleih i slatkih elemenata je uglavnom uvek prisutna u rizlinzima iz ove regije. Aromatični elementi imaju karakter zelenog voća i cveća. Značajan procenat vinograda je zasadjen na nižim površinama i kvalitet vina sa ovih lokacija je mnogo niži.

Hladniji Saar i Ruver predstavljaju samo mali procenat ukupnih zasada u Moselu. Najbolja vina slična su i u stilu i po kvalitetu kao kod srednjeg Mosela. često pokazuju da čak i najbolja mesta ne sazrevaju u potpunosti i moraju se koristiti u proizvodnji penušavih vina.