Novićević-liker-od-višnje-0,5-l.

Novićević liker od višnje 0,5 l.