Sommelier

Sommelier

Somelier (izgovara se Somelie) je osoba koja je specijalizvana za rad sa vinima, veoma dobro obrazovana i profesionalna. Uloga Sommeliera je mnogo veća i značajnija od uloge Wine Stewarta odnoso vinonoše, upravo zbog činjenice da je Sommelier zadužen kreiranje vinske karte, uparivanje hrane i vina i preporuke vina gostu, a to podrazumeva blisku saradnju sa kuvarom. Obzirom da je osnovno zaduženje Sommeliera kroz istoriju bilo da vodi računa o podrumu vina, odnosno o pravilnom ležanju vina kao i da bude savetnik tehnologa, a rad u restoranima je došao kao potreba Fine Dinning restorana da povećaju luksuznost svojih restorana kvalitetnim izborom vina, a samim tim i znanja. Važan zadatak Sommeliera je rotacija i kreiranje vinske karte i cene vina. Sommelier takodje radi i sa gostima i samim tim je proširena lepeza znanja koji on treba da poseduje, tako da se danas ne bavi smo vinima već i pivom, destilatima, kafom, čajem, vodom i cigarama. Nivo posvećenosti obrazovanju  kao i servisu je krucijalan za uspeh u ovom poslu, a samim tim su i vaši gosti doživeli potpun doživljaj i bili zadovoljni uslugom.