Trentino-Alto Adige

Trentino-Alto Adige

Trentino-Alto Adige je najsevernija regija u Italiji i toliko je planinska da se samo 15% zemlje (u dolini reke Adige) može kultivisati. Plodno podnožje Alpa se koristi za uzgoje drugog voća, a vinova loza se nalazi na terasama donjih padina planinskog zida. Zemljište gde se gaji vinova loza je bogatog krečnjačkog sastava.  Trentino-Alto Adige je uvek bila autonomna regija jer je jug Trentino oduvek bio italijanski, a sever Alto Adige je bio pre bio formiran kao deo Austrougarske imperije. Takodje poznat kao Južni Tirol (Sudtirol), nemački jezik je prvi jezik i oba jezika se mogu pojaviti na etiketama vina. Iako ovaj region nije značajan u pogledu količine proizvedenog vina, ima najveći procenat DOC u italiji. ovaj region takodje izvozi najveći deo svoga vina. Ne oslanjajući se na popularnost svojih crvenih vina, klimatski i komercijalno, budućnost leži u proizvodnji svežih aromatičnih belih vina proizvdenih od sorti Pinot Grigio, Traminer Aromatico (Gewurztraminer), Pinotbianco, Sauvignon Blanc i Riesling. Manje izazovne padine Trentina su glavni izvor oštrog, laganog,komercijalnog Pinot Grigia. Tu je i lokalni crveni Teroldego di Rotaliano DOC sa visokim kiselinama, finim, taninima i aromama višnje. Mogu se naći i veoma lepa vina od Pinot Nera ( Pinot Noir) kome ovdašnja hladnija klima izuzetno prija.