Vigna Lenuzza

Vigna Lenuzza je porodična vinarija koja je osnovana 1954. godine. Nalazi se u jednom od najpogodnijih mesta za uzgoj vinove loze u Friuli Venezia Giulia-i, koja se nalazi na istočnim granicama Italije. Zemljište ovog područja ima posebne klimatske karakteristike koje čine ovu regiju jedinstvenu po mnogo čemu. Ovde struji relativno hladan i suv vetar koji prolazi kroz dolinu izmedju mesta Prepotto i Albana, gde se nalaze vinogradi Vigna Lenuzza-e, i održava povoljnu klimu sa atraktivnim osnovama za aromatična i kompletna vina. Varijabilnost zemljišta je izuzetna: aluvijalni slojevi, reka, peščare, krečnjačke stene koje se preklapaju sa slojevima gline i mli potoci koji se slivajusa okolnih brda. Ovde treba da se teritorija shvatikao što i Francuzi imaju svoj termin Terroir: u najdubljem smislu te reči znači da treba uključiti one vrednosti koje teritoriju čine posebnom, i da se proizvod skoro potpuno dobija iz sastava zemljišta i klimatskih uslova, a da vinogradar samo da finalnu obradu. U vinariji Lenuzza posebna pažnja je posvećena brizi o vinogradima, ali ne opsesivno, već tražeći ravnotežu izmedju prirode i proizvodnje, čime se u potpunosti poštuje termin Terroir. U podrumma ove vinarije rad se obavlja uz pomoć savremenih tehnologija uz poštovanje tradicije.

-Metaforična  poruka kojom se vodi ova vinarija glasi: ” Volim ljude koji slušaju i osećaju vetar na svojoj koži, osećaju miris prirode i njenu dušu. Volim ljude koji imaju telo u dodiru sa okruženjem sveta u kom se nalaze. Jer nema istine, nema slasti, nema osetljivosti, jer još uvek postoji samo ljubav.”                                                                                   –

-U našim radnjama možete naći dva vina iz ove vinarije: 1. Merlot; 2. Sauvignon Blanc.