Adelaide Hills

Adelaide Hills

25 kilometara istočno od Adelaida leži regija Adelaide Hills, ovde je umerena klima gde je visina ključna, a svi vinogradi su zasejani na preko 400 m. nadmorske visine. Zemljište je pretežno peskovito. Kiše uglavnom padaju preko zime, a tlo ima ograničen kapacitet za zadržavanje vode, što znači da je navodnjavanje često neophodno tokom sezone sazrevanja. Region je specijalizovan za izradu složenih elegantnih Chardonnaya koji imaju visoke prirodne kiseline i različite citrusne arome. Pinot Noir se takodje uzgaja sa veliki uspehom i kupažira se sa Chardonnayaom za proizvodnju penušavih vina. Nedavno je postala sve veća reputacija Suvignon Blanca iz ove regije.